Δευτέρα

Ώρα Αίθουσα Πρόγραμμα
17:00 - 18:00 Α1 Ballet Bebe
18:30 - 19:30 Α2 Funky Jazz 1 (από 5-7 ετών)
18:00 - 19:00 Α1 Funky Jazz 2 (από 8 ετών & άνω)
19:00 - 20:00 Α1 Street Commercial
19:00 - 20:00 Α2 Σύγχρονο Junior
20:30 - 21:30 Α1 Pilates
20:00 - 21:00 Α1 Σύγχρονο youth

Τρίτη

Ώρα Αίθουσα Πρόγραμμα
10:00 - 11:00 Α1 TRX - Pilates
17:00 - 18:00 Α1 Bungee kids
17:00 - 18:00 Α2 Μπαλέτο 1 (5 ετών και άνω)
17:00 - 18:00 Α3 Cheerleading
18:00 - 19:00 Α2 TRX
18:00 - 19:00 Α2 Μπαλέτο 2 (8 ετών και άνω)
18:00 - 19:00 Α3 Ρυθμική από (4 ετών και άνω)
19:00 - 20:00 Α2 Ρυθμική (8 ετών και άνω)
19:00 - 20:30 Α1 Μπαλέτο 3 (12 ετών και άνω)
20:30 - 21:30 Α1 Μπαλέτο ενηλίκων
21:30 - 22:30 A1 Bungee Fitness
20:00 - 22:30 A3 Technical heels

Τετάρτη

Ώρα Αίθουσα Πρόγραμμα
18:00 - 19:00 Α2 Funky Jazz 1 (από 5-7 ετών)
18:00 - 19:00 Α1 Funky Jazz 2 (από 8 ετών & άνω)
18:00 - 19:00 Α1 Commercial
19:00 - 20:00 Α2 Σύγχρονο junior
20:00 - 21:00 Α1 Pilates
20:00 - 21:00 Α2 Σύγχρονο youth
21:00 - 22:00 Α3 Commercial Bill Roxenos

Πέμπτη

Ώρα Αίθουσα Πρόγραμμα
10:00 - 11:00 Α1 TRX - Pilates
17:00 - 18:00 Α1 Cheerleading
18:00 - 19:00 Α1 Ballet Bebe
18:00 - 19:00 Α3 Ρυθμική (4 ετών και άνω)
19:00 - 20:00 Α3 Ρυθμική (8 ετών και άνω)
19:30 - 20:30 Α3 Commercial ενηλίκων
20:00 - 21:00 Α1 Commercial
20:30 - 21:30 Α3 Μπαλέτο ενηλίκων

Παρασκευή

Ώρα Αίθουσα Πρόγραμμα
17:00 - 18:00 Α1 Μπαλέτο 1 (5 ετών και άνω)
18:00 - 19:00 Α2 TRX
18:00 - 19:00 Α1 Μπαλέτο 2 (8 ετών και άνω )
19:00 - 20:30 Α1 Μπαλέτο 3 (12 ετών και άνω)
20:00 - 21:00 Α1 Commercial Ενηλίκων
21:00 - 22:00 Α1 Bungee Fitness

Σάββατο

Ώρα Αίθουσα Πρόγραμμα
17:00 - 18:30 Α1 Commercial Bill Roxenos

* Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα γυμναστικής Bungee Fitness, θα πρέπει πρώτα να κάνετε κράτηση τηλεφωνικά, λόγω ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός θέσεων.